Thursday, March 15, 2012

1st Class

Sila ang mga kasapi ng ng unang batch ng BA Journalism class ng Bulacan State University na magtatapos sa Abril. "First Class" ang tawag sa kanila dahil sa sila ang unang batch na magtatapos.

No comments:

Post a Comment